Activitatea de bază

1. Ordin nr. 13-O din data de 28.03.2017 Cu privire la modul de comunicare și informare urgentă a Ministerului Sănătății despre situația excepțională

2. Algoritmul de informare  urgentă a Ministerului Sănătății despre situații excepționale de Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui

3. Informația urgentă pentru Ministerul Sănătății în declanșarea sau pericol de declanșare  a situațiilor excepționale  raportată de Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui

4. Nomenclatorul situațiilor excepționale 

5. Ordin nr. 5 din data de 23.01.2019 Cu privire la controlul intern managerial

6. ANEXĂ – Ordin nr. 4 din data de 09.01.2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială

7. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru anul 2021

8. Program activitate CNTS pentru anul 2021