Integritate

  1. Ordin nr. 139-O din data de 10.07.2019 Cu privire la aprobarea codului de etică și deontologie a lucrătorului medical și a farmacistului, lucrătorului nemedical în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui
  2. Ordin nr. 140-O din data de 10.07.2019 Cu privire la monitorizare imparțială a satisfacției donatorului de sânge și componente sanguine/pacientului în interacțiune cu personalul care activează în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui
  3. Ordin nr. 91-O/A din data de 11.12.2018 Cu privire la Planul anticorupție
  4. Ordin nr. 251-O din data de 01.11.2019 Cu privire la unele măsuri de consolidare a integrității instituționale
  5. Ordin nr. 251-O din data de 01.11.2019 Cu privire la unele măsuri de consolidare a integrității instituționale
  6. Registrul de evidență a cadourilor admisibile
  7. Raport acțiuni anticorupție realizate Trim. IV 2020
  8. Ordin nr. 447-O din data de 13.03.2020 Cu privire la regimul juridic al cadourilor