Programul Național 2017-2021

HOTĂRÎRE Nr. 284 din 29 mai 2019 Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 657/2017 cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021

ORDIN Nr. 886 din 24 iulie 2019 Cu privire la modificarea anexelor nr.2 și nr.3 la Ordinul nr. 934/2018

HOTĂRÎRE Nr. 657 din 23.08.2017 cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021

ANEXA Nr.1

ANEXA Nr.2

Indicatorii de monitorizare şi evaluare a Programului naţional de securitate  transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sanguine pentru anul 2020