Actele legislative ale Republicii Moldova

Actele legislative ale Republicii Moldova în domeniul donării şi transfuziei de sînge.

  1. Legea privind Donarea de Sînge şi transfuzia sanguină, Nr.241 din  20.11.2008 publicată în 13.01.2009 în MO Nr. 1-2 art Nr : 2)
  2. Legea Ocrotirii Sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (M.O. nr. 34 din 22 iunie 1995)
  3. Hotărârea Guvernul Nr.134 din 27.02.2012 cu privire la aprobarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine pentru anii 2012-2016”
  4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 14 din  19.01.2009, cu privire la modificarea şi completarea anexelor la Hotărîrea Guvernului nr.1240 din 27 octombrie 2006. Publicată în  23.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 10-11 art Nr : 42
  5. Legea cu privire la Drepturile şi Responsabilităţile Pacientului, nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005 (M.O. nr 176-181 din 30 decembrie 2005)
  6. Extras din Codul contravenţional al R.M.Nr. 218 din  24.10.2008, capitol VII, art.79.
  7. HOTĂRÎRE Nr. 970 din  18.10.2010 privind acordarea de garanţii sociale donatorilor voluntari permanenţi de sînge şi/sau componente sanguine
  8. HOTĂRÎRE Nr. 192 din  24.03.2017 cu privire la aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului
  9. HOTĂRÎRE Nr. 284 din 29 mai 2019 Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 657/2017 cu privire la aprobarea Programului Național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu prosude sangvine pentru anii 2017-2021