2021

 1. Ordin Nr. 139 din data de 19.02.2021 Cu privire la organizarea ședinței de totalizare a activității serviciului de sînge
 2. Ordin Nr. 144 din data de 23.02.2021 Cu privire la organizarea Campaniei de donare a sîngelui la nivel național
 3. Dispoziție Nr. 181-d din data de 22.03.2021 Cu privire la organizarea conferinței on-line „Managementul recrutării populației la donarea voluntară și sistematică de sânge/componente sanguine”
 4. Ordin nr. 258 din data de 29.03.2020 Cu privire la modificarea Ordinului nr. 403 din data de 29 martie 2019 Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora.
 5. Dispoziție Nr. 147-d din data de 12.03.2021 Cu privire la distribuirea materialelor consumabile seturilor de alimentare pentru donatorii de sînge/componente sanguine pentru activitatea unităților serviciului de sînge.
 6. Ordin nr. 467-O din data de 09.04.2021 Cu privire la aprobarea tarifelor serviciilor medico-sanitare contra plată oferite de Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
 7. Dispoziție nr. 325-d Cu privire la rezultatele Studiului de evaluare cunoștițe, atitudini și practici privind donarea voluntară și neremunerată de sînge/componente sanguine
 8. Dispoziție Nr. 365-d din data de 20.05.2021 Cu privire la organizarea Evenimentului de donare voluntară a sîngelui în rîndul reprezentanților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
 9. Ordin nr. 955 din data de 15.10.2021 Cu privire la reducerea riscului de incendii și altor situații de urgență legate de exploatarea obiectelor industrial periculoase/recipientelor sub presiune/surselor de gaze și oxigen medical în cadrul instituțiilor medico-sanitare
 10. Ordin nr. 1037 din data de 12.11.2021 Cu privire la reglementarea donării voluntară de sânge/componente sanguine și asigurarea instituțiilor medico – sanitare cu componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine pentru anul 2022
 11. Dispoziția nr. 883-d din data de 19.11.2021 Cu privire la realizarea Studiului de evaluare cunoștințe, atitudini și practici privind aplicarea clinică a produselor sanguine în tratamentul maladiilor, utilizarea rațională a produselor sanguine și hemovigilența de către personalul medical din cadrul instituțiilor prestatoare de servicii medicale spitalicești

12. Ordin nr. 1110 din data de 29.11.2021 Cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pentru anul 2022

13. Ordin nr. 1117 din data de 01.12.2021 Cu privire la elaborarea Programului național

14. Ordin nr. 1160 din data de 14.12.2021 Cu privire la aprobarea Ghidului privind organizarea evenimentului de donare voluntară a sângelui și componentelor sanguine în cadrul colectelor mobile

*Promovare donare de sînge 2021