2017

1. Ordin nr.55 din data de 26.01.2017 Cu privire la actualizarea Ordin nr. 47

2. Dispoziție nr. 186-d din 30.03.2017 Cu privire la organizarea vizitei experților 

3. Dipoziție nr. 190-d Cu privire la lansarea Proiectului „Consolidarea serviciului de transfuzie a sîngelui în Republica Moldova pentru anii 2017-2019”

4. Dispoziție nr. 486-d din 10.07.2017 Cu privire la aprobarea indicatorilor managementului calității în asistența hemotransfuzională

5. Ordinul nr. 688 din data de 15.09.2017 Cu privire la normele de alimentare  a donatorilor  de sînge  și componente sanguine

6. Ordin nr. 934 din data de 05.12.2017 Cu privire la implementarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sangvine  pentru anii 2017-2021