2009

  1. Ordin nr. 316 din anul 2007 Cu privire la implimentarea Sistemuluide ca calitate in Serviciul de Singe
  2. Compendium Metodelor de control a calităţii preparatelor imunobiologice din sânge(fizico-chimice, imunochimice, biologice şi cercetările hemostazei).
  3. Ordin nr. 105 din 23.04.2009 cu privire la aprobarea Ghidurilor de activitate hemotransfuzională
  4. Ghidul privind organizarea evenimentului de donare a sîngelui în cadrul colectelor mobile
  5. Ghid privind organizarea preparării şi utilizării sângelui autolog şi componentelor lui.
  6. Ghid pentru prepararea, utilizarea şi asigurarea calităţii componentelor sanguine.
  7. Ordin nr. 161 din data de 10.06.2009 Cu privire la aprobarea indicatorilor de monitorizare și evaluare a activităților Serviciului de Sînge