Actele Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui

 

 1. Руководство по организации, обслуживанию и использованию оборудования холодовой цепи для крови
 2. Informație privind utilizarea plasmoferezei curative în tratamentul maladiilor, metoda manuală și automată
 3. Memoriu la gestionarea eficient a modulelor SIA CTS Manager de unițile serviciului de sînge
 4. Memoriu privind organizarea eficientă a activităților de înregistrare donatori, recoltare sînge/componente sanguine și probe de sînge pentru examinările de laborator, transportarea unități de sînge și eprubetelor pilot și regulile de validare a acestora
 5. Memoriu privind monitorizarea necesității și utilizării Imunoglobulinei umane anti-Rhezus
 6. Memoriu privind gradul de utilizare și evidența materialelor consumabile, testelor și reagenților utilizate în activitatea specifică a unităților serviciului de sînge din țară, achiziționate din sursele centralizate
 7. Ordin_nr99-0_din02_10_2013_Cu_privire la organizarea asigurarii realizarii ordinului MS nr1060 din 30.09.2013
 8. Ordin nr. 109-0 din 16.10.2013 Cu privire la procedura de evaluare a centrului , secției și cabinetului de transfuzie a sîngelui
 9. Ordin nr.28-0 din 17.02.2015 Cu privire la aplicarea prevederilor ordinului Ministrului Sanatatii nr.91 din 12.02.2015 „Cu privire la aprobarea nomenclatorului national al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutica si diagnostica”
 10. Ordin nr.29-0 din 18.02.2015 Cu privire la aplicarea prevederilor ordinului Ministrului Sanatatii nr.92 din 12.02.2015 „Cu privire la aprobarea standardelor sistemului de calitate in activitatea institutiilor ce participa la producerea produselor sanguine”
 11. Ordin nr.30-0 din 18.02.2015 Cu privire actualizarea ordinului CNTS nr 08-0 din 04.02.2011″Cu privire la trasabilitatea produselor sanguine”
 12. Ordin nr.31-0 din 18.02.2015 Cu privire actualizarea Ghidului privind prepararea, utilizarea si asigurarea calitatii componentelor, arpobat prin ordinul CNTS nr. 41 din 15.05.2009″Cu privire la aprobarea Ghidurilor de activitate hemotransfuzionala”
 13. Ordin nr.62-0 din 02.06.15 Cu privire la completarea ordinului nr.828 din 31.10.2011 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară”Ordin nr.62~0 din 12.06.2015 Cu privire la implementarea și asigurarea prevederilor ordinului Ministerului Sănătății nr.220 din 02 aprilie 2010 “Cu privire la aprobarea algoritmelor de testare a sîngelui donat” actualizat
 14. Ordin nr.63~0 din 12.06.2015 Cu privire la implementarea și asigurarea Algoritmilor de cercetare imunohematologică a sîngelui și compatibilizarea sangvină pretransfuzională
 15. Ordin nr. 70 ~0 din 29.06.2015 Cu privire la aprobarea Ghidului în imunohematologie
 16. Ordin nr. 71 ~0 din 29.06.2015 Cu privire la implementarea Manualului de proceduri standarde pentru organizarea asistenței hemotransfuzionale în cadrul instituției medico sanitare
 17. Standardul de monitorizare imparțială a satisfacției donatorului de sînge și componente sanguine/pacientului în interacțiune cu personalul care activează în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui
 18. ORDIN Nr. 17-O din data de 15.03.2019 Cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui
 19. ORDIN Nr.664-O din data de 14.12.2020 Cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pe anul 2021 
 20. Dispoziție Nr. 84-d din data de 07.04.2021 Cu privire la distribuirea materialelor consumabile și seturilor de alimentare pentru donatorii de sînge/componente sanguine pentru activitatea unităților serviciului de sînge pentru anul 2021
 21. Program și proceduri de plazmafereză curativă pentru anul 2022