Acte Internaţionale

Lista Actelor Internaţionale în Domeniul Serviciului de Sînge.


Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/98/CE din 27 ianuarie 2003 „Privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru colectarea, testarea, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sângelui uman şi a componentelor sanguine şi de modificare a Directivei 2001/83/CE”;

 

Directiva Comisiei Europene 2005/61/CE din 30 septembrie 2005 „De punere în aplicarea  Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de trasabilitate şi notificarea reacţiilor adverse şi de accidente grave”;

 

Directiva Comisiei Europene 2005/62/CE din 30 septembrie 2005 „De punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele şi specificaţiile referitoare la un sistem de calitate pentru serviciile de transfuzie de sânge”;

 

Directiva Comisiei Europene 2004/33/CE din 22 martie 2004 „De punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe tehnice pentru sânge şi componente sanguine”;