Structura CNTS

Structura Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui:

Ordin nr.623 din 30.07.2015 Cu privire la organizarea activității Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui

Organigrama Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui.

Regulamentul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui.

Ordin nr. 113 din data de 16.04.2019 Cu privire la organizarea audienței cetățenilor

Ordin nr. 675-O din 24.12.2020 Cu privire la modificarea ordinului CNTS nr. 113 din data de 16.04.2019

Program de audiență

Ordin 139-O din data de 10.07.2019 Cu privire la aprobarea codului de etică și deontologie a lucrătorului medical și a farmacistului, lucrătorului nemedical în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui

Date de contact

a personalului de conducere, administrativ și subdiviziunilor  Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui

mun. Chișinău, str. Academiei 11

Director 022 10-90-80
022 10-90-85
Vicedirector medical 022 10-90-75
Vicedirector calitate 022 28-76-64
Serviciul Cancelarie, anticamera locația Chișinău 022 10-90-80
Biroul de informații 022 10-90-55
Serviciul Juridic 022 10-90-51
Serviciul Resurse Umane 022 10-90-52
Asistenta principală 022 10-90-52
Secția Tehnologii Informaționale 022 10-90-60
Secția Economie și Evidență Contabilă 022 10-90-70
Farmacist 022 10-90-60
Secția monitorizare, audit și integrare servicii de asistență hemotransfuzională 022 22-51-07
Secția Tratamente Aferente și Asigurarare Instituții Medico Sanitare Produse Sanguine nr.1 022 10-90-50
022 28-15-40
Secția Propagare și Examinare Medicală Donatori nr.1 022 10-90-65
Secția Recoltare și Procesare Sînge Componnete Sanguine nr.1 022 10-90-66
Laborator Examinare Donatori, sînge Componente sanguine nr.1 022 10-90-51
Laborator de Referință în Imunohematologie 022 28-15-40

mun. Chișinău,  str. Gheorghe Asachi 65

Laborator Control Calitate  Produse Sanguine și Soluții Perfuzabile 022 10-90-77
Secția Producere Preparate Sanguine 022 10-90-53
Secția Administrare și Gospodărie  nr.1 022 28-78-24

mun. Bălți,  str. Decebal 113

Vicedirector medical 0231 7-25-53
Serviciul cancelarie, anticamera  locația Bălți 0231 7-02-25
Biroul de informații 0231 7-22-60
Serviul administrare și gospodărie  nr.2 0231 7-02-24
Secţia propagare şi examinare medicală donatori, recoltare sînge/componente sanguine şi.producere componente sanguine nr.2 0231 7-25-70
Laborator Examinare Donatori, sînge Componente sanguine nr.2 0231 7-25-51
Secția Tratamente Aferente și Asigurarare Instituții Medico Sanitare Produse Sanguine nr.2 0231 7-13-93

or. Cahul, str. Alexei Mateevici 103/2

Vicedirector medical 0299 8-13-01
Serviciul cancelarie, anticamera  locația Cahul 0299 8-13-01
Biroul de informații 0299 8-13-06
Secţia propagare şi examinare medicală donatori, recoltare sînge/componente sanguine şi producere componente sanguine nr.3  0299 8-13-06
Laborator Examinare Donatori, sînge Componente sanguine nr.3 0299 8-13-03
Serviciul administrare și gospodărie  nr.3 0299 8-13-04
Secția Tratamente Aferente și Asigurarare Instituții Medico Sanitare Produse Sanguine nr.3 0299 8-13-05