Concurs pentru angajare în cîmpul muncii din 20.12.2016

1. Funcții vacante 
Lista funcțiilor vacante
– Fisele informationale privind conditiile de participare la concursul pentru posturile vacante in cadrul CNTS
– Fisele de post, pentru posturile vacante inaintate la concursul din 20.12.2016
______________________________________________________________________________________________
2. Actele normative ce reglementează realizarea concursului de recrutare a personalului medical pentru angajare
– Ordin nr. 112-O din data de 25.11.2016 Cu privire la anuntarea concursului de recrutare a personalului medical.pdf
– Componenţa nominală a Comisiei de concurs în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui
– Regulamentul  privind angajarea prin concurs a personalului medical în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui
______________________________________________________________________________________________
3. Concurs de recrutare a medicilor pentru angajare din 20.12.2016 
– Anunţ de recrutare pentru angajare în calitate de medic
– Anunţ de recrutare pentru angajare în calitate de medic de laborator/laborant în medicină cu studii
– Ordin nr. 162-O din 12.11.2015 cu privire la angajarea prin concurs a personalului medical
_____________________________________________________________________________________________
4. Concurs de recrutare a asistenților medicali, felcer-laborați / laboranți în medicină pentru angajare din 20.12.2016 
– Anunţ de recrutare pentru angajare în calitate de felcer/asistent medical superior
– Anunţ de recrutare pentru angajare în calitate de felcer-laborant/laborant în medicină
– Ordin Nr.71 din 12.09.16 Cu privire la anunțarea concursului de recrutare a personalului medical
_____________________________________________________________________________________________
Rezultatele concursului cu privire la angajarea prin concurs a personalului cu studii superioare din data de 20.12.2016
Pentru informații suplimentare, sunați la tel: 022 10-90-52 (Serviciul Resurse Umane)