Activitatea economică financiară a CNTS

1. Ordin nr. 450-O din data de 30.03.2022 Cu privire la aplicarea prevederilor ordinului Ministerului Sănătății nr. 301 din 30.03.2022 „privind modificarea ordinului nr.403 din 29.03.2019 „Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora”
DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ 2022
3. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială
4. Raport contabil Trim.III 2022
5. Ordin nr. 258 din data de 29.03.2020 Cu privire la modificarea Ordinului nr. 403 din data de 29 martie 2019 Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora.