Achiziţii publice organizate în cadrul CNTS

PLAN DE ACHIZIȚII PUBLICE 2023

PLAN DE ACHIZIȚII 2023 (provizoriu)

RAPORT privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru 2022

PLAN DE ACHIZIȚII PUBLICE 2022 (modificat II)

PLAN DE ACHIZIȚII PUBLICE 2022 (modificat I)

PLAN DE ACHIZIȚII PUBLICE 2022

PLAN DE INTENȚIE ACHIZIȚII PUBLICE 2022

Dare de Seamă privind Realizarea Achiziţiilor Publice de Valoare Mică 2020

ACHIZIȚII.MD

MTENDER.GOV.MD

 

1. Servicii de colectare, transportare, tratare și eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru anul 2021

Anunț de participare

Decizie

Dare de seamă

2. Produse petroliere pentru necesitățile Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru anul 2021

Anunț de participare

Decizie

Dare de seamă

3. Set pentru alimentarea donatorilor de sînge uman

Anunț de participare

4. Achiziționarea Lucrărilor de reparație a Etajului II a Centrului Național de Transfuzie a Sângelui din strada Academiei 11, mun. Chișinău

Anunț de participare

Documentația standard

5. Achiziționarea Lucrărilor de reparație a acoperișului la clădirea CNTS din str. Decebal 113, mun. Bălți

Anunț de participare

Documentația standard

6. Achiziționarea Dispozitivelor medicale реntru realizarea controlului de calitate а condițiilor de рrоduсеrе рrераrаtе din sînge și а produselor finale репtru аnul 2021

Anunț de participare

Documentația standard